Đá Vôi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Looks like a useful building material.

–Maxwell

Limestone là vật trong Thẻ Tinh Chế tạo ra từ 3 San Hô cần Máy Khoa Học để làm bản mẫu.

Icon Tools.png Sử dụng

Limestone.png
Limestone.png
Sand.png
Sand.png
Log.png
Log.png
Interface arrow right.png
Chiminea.png
Limestone.png
Limestone.png
Limestone.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Limestone Suit.png
Limestone.png
Limestone.png
Alchemy Engine.png
Limestone Wall.png