Đường Đá Cuội

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
The röad tö battle leads wherever I chööse.

Wigfrid

Đường Đá Cuội (Cobblestones) là loại Đất nhân tạo, được tạo nên từ 1 Đất Đá + 1 Ván Ép và cần Máy Luyện Kim để tạo mẫu. Như các loại Đất khác, chúng có thể đặt lên bất kỳ vùng đất trống nào hoặc sử dụng làm nhiên liệu.

Giúp người chơi xây đường nhân tạo, có tác dụng như đường tự nhiên là làm tăng 30% tốc độ di chuyển của người chơi và hầu hết sinh vật. Khác với đường tự nhiên, có thể di chuyển được đường bằng Chĩa. Các mảnh nhỏ của chúng có thể tìm thấy ở Vùng Khảm.

Xây Đường Đá Cuội gần trại hoặc tạo lối đi giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển. Hơn nữa, Củ Thịt không mọc được trên Đường Đá Cuội nên an toàn hơn.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong Shipwrecked DLC, công thức chế tạo Đường Đá Cuội yêu cầu Đất Mácma thay cho Đất Đá. Trong Mùa Bão, loại đất này không tạo nên những vũng nước gây ra Lụt, tuy nhiên những vũng lụt bên ngoài vẫn có thể lan ra trên loại đất này.

Khi được đặt trên Thế giới bề mặt bao phủ một khu vực đủ lớn, Tu-căng là loài Chim duy nhất sẽ sinh sản và hạ cánh trên những vùng đất này. Trong Mùa Bão, không có loài chim nào đẻ trứng và đậu trên những bãi cỏ này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đường Đa Cuội yêu cầu 1 Đá Mài và 2 Đá Lửa để chế tạo và sẽ nhận được 4 mảng và cần Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Nó có thể tìm thấy trong Bộ Lọc Trang Trí.

Sàn Gạch

Wendy Portrait.png
Cold stone beneath my feet.

Wendy

Sàn Gạch (Brick Flooring) là một biến thể khác của Đường Đá Cuội. Nó chỉ khác về vật liệu bề mặt, miêu tả và phương thức thu thập. Bản thảo chế tạo của nó rơi ra khi bạn cống Vương Miện Đỏ cho Kiến Sư Tử.

Nó được thêm vào như một phần của Cult of the Lamb Crossover.

Placeholder.png Bên lề

  • Đường Đá Cuội là loại Đất nhân tạo duy nhất có tác dụng tăng tốc độ.
  • Nếu người chơi trồng một cái gì đó, sau đó đào đất lên bằng chĩa, đường đá cuội có thể đặt vào chỗ đó, và cây sẽ vẫn sống trên đất mới.

Blueprint.png Thư viện ảnh