Đất Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
Rocky.

Walani

Đất Đá (Rocky Turf) là loại Đất có được khi đào đất Đồng Bằng Đá bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu. Cũng dùng để tạo nên Đường Đá Cuội, thay thế cho Đường.

Những Thực vật như Bụi Dâu, Bụi Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngDẻ Bulô không thể trồng được trên loại đất này. Nó là lựa chọn tuyệt vời để làm ruộng Củ Thịt do Cây Mắt không mọc ra trên loại đất này.

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, Quạ là loại Chim duy nhất xuất hiện trên vùng đất này.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Đá có thể chế tạo thêm với 1 Đá và 1 Đá Lửa khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Icon Tools.png Sử dụng

Rocky Turf.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Cobblestones.png

Blueprint.png Thư viện ảnh