Đất Đá Phẳng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
In theory, it would be great for building a city on.

Wagstaff

Đất Đá Phẳng là một loại Đất độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể tìm được trong Quần Xã Thành Phố Lợn. Đất Đá Phẳng cũng có thể chế tạo với nguyên liệu là 1 Đá Mài ở trong Thẻ Quy Hoạch khi người chơi giữ hoặc đứng gần Chìa Mở Thành Phố.

Bồ CâuQuạ là những loại chim sẽ xuất hiện trên loại đất này.

Trong Shipwrecked DLC, loại đất này không làm xuất hiện Vũng Nước. Thủy Triều và sự lan rộng của Vũng Nước vẫn sẽ đi qua loại đất này.

Blueprint.png Thư viện ảnh