Đất Bãi Cỏ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Meadow-y turf.

–Wilson

Đất Bãi Cỏ là một trong những Vật Dụng Đất xuất hiện trong bản mở rộng Shipwrecked, kiếm được bằng cách đào đất ở Bãi Cỏ bằng một Chĩa. Cũng như các loại Đất khác nó có thể đặt lên ở bất kỳ chỗ đất trống nào hay dùng làm Nhiên Liệu.

Thực Vật như Bụi Dâu, Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Gốc Tre, Gốc Bụi Leo, Dừa, và Hạt Cây Nhiệt Đới có thể trồng lên Đất này. Nó sẽ không ngăn Cây Mắt sinh ra từ Củ Thịt.

Khi đặt trên Thế Giới Bề Mặt với một khu vực đủ lớn, Tucăng là loài Chim duy nhất sẽ xuất hiện và đậu xuống Đất này

Blueprint.png Thư viện Ảnh