Đất Cát Sơn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
The ground. You step on it.

Wickerbottom

Đất Cát Sơn là một loại Đất độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể thu được bằng cách đào ở Vùng Sơn Màu bằng Chĩa. Giống những loại đất khác, nó có thể đặt ở bất cứ vùng đất trống nào hoặc sử dụng làm Nhiên Liệu.

QuạBói Cá là những loại chim sẽ xuất hiện trên loại đất này.

Blueprint.png Thư viện ảnh