Đất Canh Tác

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Dirt

Wormwood

Đất Canh Tác là một loại Đất khả chế độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc với nguyên liệu gồm 1 Đất Rừng Mưa, 1 Tro và yêu cầu 1 Máy Luyện Kim để chế tạo.

Giống những loại đất khác, nó có thể đặt ở bất cứ vùng đất trống nào hoặc sử dụng làm Nhiên Liệu.

Nó cũng có sẵn trong Quần Xã Vùng Canh Tác.

Chim Lông Đỏ và Quạ là những loại chim sẽ xuất hiện trên loại đất này.

Dù tên là Đất Canh Tác nhưng mọi hoạt động cạnh tác của những cư dân Lợn đều được thực hiện trên một loại đất khác được đặt vào giữa vùng canh tác

Blueprint.png Thư viện ảnh