Đất Nấm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
It's mushy like peas.

Woodie

Đất Nấm (Fungal Turf) là loại Đất có được khi đào Đất Nấm bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Chỉ có ở Hang Động và có 3 màu: lam, đỏ và lục. Nhiều Nấm CâyNấm Rơm có thể thấy ở đây và chúng bao phủ bề mặt Rừng Nấm Cây.

Những Thực vật như Bụi Dâu, Bụi Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngDẻ Bulô có thể trồng được trên loại đất này. Nó không ngăn Củ Thịt mọc ra Cây Mắt.

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, Quạ là loại Chim duy nhất xuất hiện trên những vùng đất này.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên những loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Những loại Đất Nấm có thể chế tạo thêm với 1 Địa Y và 1 Bào Tử Nấm màu tương ứng khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Placeholder.png Bên lề

  • Hiện tại, đất nấm đỏ và lục được coi là "Đất Nấm" tiêu chuẩn.

Blueprint.png Thư viện ảnh