Đồng Vàng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I'm rich!

–Wilson

Đồng vàng là một vật phẩm giống như Vàng Thỏi khác trong bản mở rộng Don't Starve: Shipwrecked. Đồng vàng là vật phẩm ngẫu nhiên bởi Vẹt Hải Tặc, Tương tự như Hạt Giống mà bình thường chim để lại trên mặt đất, ngoài ra còn được tặng khi trao đổi bằng Phục Sức hoặc khi trao đổi với Yaarctopus. Còn có thể nhận được từ Điểm Đánh Dấu X, trong rương cũng có Đồng vàng. Sử dụng Lưới Rà có thể nhận được đồng vàng vào tất cả các mùa, Tuy nhiên trong Mùa DịuMùa Lũ người chơi cần dùng lưới ở vùng Biển trung bình và Biển sâu để có thể nhận được đồng vàng. Túi Chiếm Phẩm sẽ rơi đồng vàng thường xuyên khi sử dụng.

Icon Tools.png Sử dụng

Đồng vàng có thể sử dụng cho máy Máy Giật Xèng để được nhiều vật phẩm khác...Ngoài ra còn có thể sử dùng để chế tạo Vàng Thỏi, hoặc dụng bởi Woodlegs để tạo ra vật phẩm của riêng ông ấy.

Dubloons.png
Science Machine.png
Gold Nugget.png
Dubloons.png

×4

Boards.png

×4

Boat Cannon.png
Interface arrow right.png
The 'Sea Legs'.png
Woodlegs Portrait.pngWoodlegs portrait.png
Dubloons.png

×10

Bone Shards.png

×4

Cloth.png
Cloth.png
Cloth.png
Interface arrow right.png
Lucky Hat.png
Woodlegs portrait.png