Vại Cũ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ A Smashing Pot)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang will smash!

Wolfgang

Vại Cũ là đối tượng trang trí sinh sản tự nhiên độc quyền trong DLC Hamlet. Chúng có thể được tìm thấy ngày cả trong Rừng Mưa Nhiệt ĐớiTàn Tích Lợn Cổ, thường thì là theo một nhóm. Mất 2 lần gõ Búa để phá hủy nó và sẽ rơi từ 0-2 Vật Phẩm khi bị phá hủy.

Vại Cũ khi vỡ sẽ để lại mảnh vỡ ở vị trí đó và không thể loại bỏ.

Bản dưới đây là các vật phẩm mà Vại Cũ có thể rơi ra, cũng như tỉ lệ của nó:

Tỉ Lệ Vật Phẩm
15% Twigs.pngCut Grass.png
7% Pig Skin.pngRot.png Log.pngCut Reeds.png
4% Jerky.pngBone Shards.pngSeeds.pngJet Feather.pngCrimson Feather.pngAzure Feather.png
2% Gold Nugget.pngSilk.pngScorpion.pngRabid Beetle.pngRope.png
0.9% Nightmare Fuel.pngLiving Log.pngHound's Tooth.pngRed Gem.pngPurple Gem.pngBlue Gem.pngOrange Gem.pngYellow Gem.pngGreen Gem.png
0.2% Thulecite.png