Bè Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wormwood Portrait.png
Friend ship

Wormwood

Bè Gỗ là một loại Thuyền chế tạo giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Hàng Hải, cần 6 Gỗ và 4 Cỏ Cắt để chế tạo và luôn có sẵn từ lúc bắt đầu game. Bè Gỗ lúc đầu có 150 Độ Bền, mà sẽ mất dần khi sử dụng hay khi nhận thiệt hại. Nó có thể sửa lại bằng một Bộ Sửa Thuyền.

Prototype.png Mẹo

  • Bè Gỗ và cho cùng lượng độ bền, điểm khác biệt duy nhất là Bè đi nhanh hơn.