Bù Nhìn Thân Thiện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bù Nhìn Thân Thiện)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Tất cả đều mặc đồ và không nơi nào có quạ.

Wilson

Bù Nhìn Thân Thiện (Friendly Scarecrow) là Kiến Trúc độc quyền chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Cần 1 Bí Ngô, 6 Cỏ Cắt và 3 Ván Ép để chế tạo và dùng Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Chức năng duy nhất của nó là làm giảm đáng kể tỷ lệ xuất hiện của Quạ đen trong khu vực mà nó đã được đặt, trong khi tăng tỷ lệ xuất hiện Chim Hoàng Yến. Nếu bị đốt cháy và đập bỏ, nó sẽ thả một Bí Ngô Nóng, thay vì một nửa nguyên liệu ban đầu của nó.

Bù nhìn có 13 khuôn mặt bí ngô thay đổi vào mỗi buối sáng ngày mới hoặc khi bị đập bằng Búa. Bù nhìn có thể thay đổi quần áo bằng skin như người chơi bằng cách kích chuột vào nó để hiện bảng chọn.

Placeholder.png Bên lề

  • Bù Nhìn Thân Thiện được thêm vào ở bản cập nhật Warts and All. Bù nhìn bắt đầu có thể thay đổi skins từ bản cập nhật Cute Fuzzy Animals.