Bù Nhìn Thịt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bù Nhìn Thịt)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
I'm just putting off the inevitable.

Wendy

Máu giảm xuống 120,90.

Bù Nhìn Thịt (Meat Effigy) là hình nhân Wilson giúp hồi sinh người chơi từ cõi chết. Là một trong ba cách hồi sinh (hai cách còn lại là đeo Bùa Phục Sinh hoặc kích hoạt sẵn Đá Xúc Giác).

Icon Tools.png Công dụng

Mỗi Bù Nhìn Thịt được tạo ra làm giảm 30 lượng máu tối đa mà chỉ hồi phục lại khi nó bị phá hùy hoặc được sử dụng để hồi sinh. Dựng 5 Bù Nhìn Thịt sẽ làm giảm lượng Máu của hầu hết nhân vật xuống 0 và bị chết, sau đó hồi sinh và tăng lại 30 máu (ngoại trừ nhân vật Wolfgang dạng lớn mạnh, WX-78 đã nâng cấp, Webber và Wigfrid). 

Khi đã có Bù Nhìn Thịt, người chơi sẽ hồi sinh tại nơi đặt Bù Nhìn gần nhất, dĩ nhiên nếu đá xúc giác ở gần hơn thì sẽ hồi sinh ở đó. Sau khi chết và hồi sinh, Bù Nhìn Thịt bị phá hủy. Ngoài ra còn bị phá hủy bởi Búa hoặc Gậy Giải Cấu Trúc giúp tăng lại 30 máu.

Đài Giả Khoa Cổ Đại có thể tạo ra bù nhìn khi bị đập. Lượng máu bị trừ khi bù nhìn được tạo ra sẽ không ảnh hưởng cho tới khi người chơi chết và hồi sinh.

Trả giá để hồi sinh

 • HealthMeter.png trở về 150.
 • HungerMeter.png còn 2/3 lượng tối đa.
 • SanityMeter.png còn 1/2 lượng tối đa.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Bù Nhìn Thịt có công thức là 4 Ván Ép, 4 Tóc Râu và người chơi sẽ mất đi 40 Máu khi chế tạo và cần 1 Mũ Ảo Thuật để nguyên mẫu. Chế tạo Bù Nhìn Thịt cũng không còn làm giảm máu tối đa của người chơi nữa.

Có thể chế tạo nhiều Bù Nhìn Thịt cùng 1 lúc, nhưng mỗi người chơi chỉ có thể kích hoạt 1 cái. Kích hoạt 1 bù nhìn khác cũng sẽ tốn 40 Máu.

Bù Nhìn Thịt không tự động hồi sinh Hồn Ma Nhân Vật, thay vào đó hồn ma của người chơi sẽ phải ám vào Bù Nhìn Thịt hoặc bằng cách click chuột vào nút "Activate Meat Effigy" ở góc phải trên góc màn hình. Hồn Ma Nhân Vật sẽ không hồi sinh từ Đá Xúc Giác khi đã kích hoạt Bù Nhìn Thịt.

Chú ý

 • Tạo ra Bù Nhìn Thịt là lợi thế lớn của Wilson so với các nhân vật khác vì có nguồn Tóc Râu vô hạn (thuộc loại nguyên liệu hiếm).
 • Nếu lo ngại việc nó có thể bị phá hủy (ví dụ như bởi Deerclops), nên đặt ở nơi ít khi lui tới.
 • Để ý hay khi đặt vài nguyên liệu gần bù nhìn để tạo lại vật dụng dễ dàng hơn, hoặc không để bị chết cóng vào mùa đông.

Placeholder.png Bên lề

 • Tạo ra quá nhiều khi đang đeo Bùa Phục Sinh sẽ khiến người chơi chết đói ngay lập tức, đầu tiên được hồi sinh nhờ bùa trước, sau đó tiếp tục chết lần nữa do vẫn tiếp tục bị trừ điểm từ Bù Nhìn Thịt.
 • Có thể tạo ra từ câu lệnh mà không bị trừ máu. Khi người chơi chết sẽ bị trừ máu, tạo ra một vòng luẩn quẩn chết-hồi sinh nếu người chơi tạo ra quá nhiều.
 • Hình dạng của Bù Nhìn giống nhau với mọi nhân vật; luôn phỏng theo dáng người Wilson.

Mosquito.png Lỗi

 • Khi Bù Nhìn Thịt trên đất được kích hoạt trong hang động, trò chơi có thể bị lỗi và trở về mặt đất chỗ lối vào hang động. Sau đó xuất hiện hình ảnh động khi chết và không di chuyển được.
 • Nếu Bù Nhìn Thịt bị phá hủy trong khi đang hồi sinh, trò chơi sẽ bị lỗi.

Blueprint.png Thư viện ảnh