Khối Tàn Tích

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Blocky Ruins)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Is hard! Like me!

Wolfgang

Khối Tàn Tích (Blocky Ruins) là những vật thể rơi xuống từ phía trên trần của trung tâm Mê Cung sau khi Quản Thần Cổ Đại húc trúng những Cột Trụ của Tàn Tích.

Blueprint.png Thư viện ảnh