Mâm Xôi Nở Hoa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bramble Bloom)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
So beautiful it's almost worth the effort.

Walani

Mâm Xôi Nở Hoa là loài thực vật hung hăng độc quyền cho DLC Hamlet.

Chúng sinh sản gần Mâm Xôi Bụi Gai trong Mùa Tươi Tốt, và đặc biệt có thể được tìm thấy trong quần xã Rừng Mưa Nhiệt Đới, Rừng Nhiệt Đới Sâu, Rừng Nhiệt Đới Độc, Đồng Bằng HoangVùng Sơn Màu. Chúng sẽ không sinh sản trên hầu hết các loại nền chế tạo được, trừ Nền Tóc Râu. Vì những hạn chế về nền này, chúng thường tránh sinh sản ở các quần xã Ao Sen, Vùng Canh TácThành Phố Lợn.

Sau vài ngày kể thừ khi bắt đầu Mùa Tươi Tốt, các vùng sinh sản (không thể nhìn thấy và nhận biết) sẽ ngẫu nhiên sinh sản các Mâm Xôi Bụi Gai. Trong số các vùng sinh sản Mâm Xôi Bụi Gai, cứ 7 thì sẽ có 1 vùng được chọ để sinh ra một Mâm Xôi Nở Hoa. Khi mùa chuyển sang Mùa Dịu (hoặc Tận Thế), tất cả các Mâm Xôi Bụi Gai và Mâm Xôi Nở Hoa sẽ biến mất trong vòng khoảng một ngày. Chỉ có 7 Củ Mâm Xôi có thể thu được mỗi Mùa Tươi Tốt.

Nếu người chơi tấn công Mâm Xôi Nở Hoa để tiêu diệt nó, nó sẽ gây thiệt hại cho người chơi bằng 3 HealthMeter.png mỗi đòn đánh. Wormwood có thể tránh được điều này bằng cách mặc Giáp Mâm Xôi.

Cuối Mùa Tươi Tốt, Mâm Xôi Nở Hoa sẽ từ từ biến mất trong khoảng một ngày.

Prototype.png Mẹo

  • Mâm Xôi Nở Hoa và Mâm Xôi Bụi Gai sẽ sinh sản nếu chuyển Mùa Tươi Tốt và sẽ biến mất nếu là mùa nào khác. Bằng việc điều khiển Lịch Tận Thế trong Mùa Tươi Tốt, 7 Củ Mâm Xôi mới sẽ bị buộc phải sinh sản trên thế giới. Kích hoạt Lịch Tận Thế sẽ làm cho những Mâm Xôi Nở Hoa và Mâm Xôi Bụi Gai hiện tại biến mất trong vòng một ngày. Kết thúc Tận Thế trong khi đang là Mùa Tươi Tốt sẽ buộc các Mâm Xôi Bụi Gai và 7 Mâm Xôi Nở Hoa mới sinh sản. Điều này cho phép người chơi thu được nhiều hơn 7 Củ Mâm Xôi mỗi Mùa Tươi Tốt như thông thường.