Máy Đồng Hồ Hỏng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Broken Clockworks)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dead windup horsey.

–Willow

Máy Đồng Hồ Hỏng là những đối tượng xuất hiện trong Tàn Tích.

Khi bị đập hoặc bị tiêu huỷ, chúng có thể tạo ra Bánh Răng , Dây Điện Mòn, Bi Nóng Chảy,Đá Quý, và Thulecite. Khi bị đập, cũng có tồn tại một cơ hội mà Sét sẽ tấn công và tạo ra quái thù địch như Máy Mã Hỏng,Máy Xe Hỏng , hoặc Máy Tượng Hỏng.

Người chơi có thể sử dụng 3 Bánh Răng để sửa chữa Máy Đồng Hồ Hỏng và tạo ra máy đồng minh. Sửa chữa Đồng Hồ luôn mang lại 2 Dây Điện Mòn.

Có ba loại khác nhau của Máy Đồng Hồ Hỏng. Loại 1 sinh ra Đồng Hồ XeĐồng Hồ Mã, Loại 2 sinh ra Đồng Hồ XeĐồng Hồ Tượng, và Loại 3 tạo ra Đồng Hồ MãĐồng Hồ Tượng. Mã sẽ xuất hiện thường xuyên hơn Xe hay Tượng.

Placeholder.png Bên lề

  • Quái Đồng Hồ Hỏng sửa chữa sẽ được đồng minh mãi mãi, mặc dù chúng sẽ trở thành thù địch nếu bị đánh trúng bới Sét.

Mosquito.png Lỗi

  • Máy đồng minh sinh ra từ Máy Đồng Hồ Hỏng sẽ thù địch với Chester.

Gold Nugget.png Thư viện ảnh