Vỏ Bể

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Broken Shell)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Woodie Portrait.png
I broke his home. I feel bad.

Woodie


Vỏ Bể (Broken Shell) là vật phẩm rơi ra từ Sên Rùa, Ốc Sên Rùa, và Gò Sên Rùa khi bị giết hoặc bị phá hủy. Vỏ Bể có thể được sử dụng để chế tạo Chậu Dương Xỉ.


Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, có thể lấy được Vỏ Bể bằng cách dùng búa đập Chuông Vỏ Ốc. Vỏ Bể được yêu cầu để chế tạo Nền Vỏ TraiBa Lô Đựng Hạt.

Icon Tools.png Sử dụng

Broken Shell.png
Foliage.png

×5

Alchemy Engine.png
Potted Fern.png
Broken Shell (DST).png
Foliage.png
Foliage.png
Alchemy Engine.png
Potted Fern.png
DST icon.png
Broken Shell (DST).png
Broken Shell (DST).png
Cut Grass.png

×4

Seeds.png
Seeds.png
Alchemy Engine.png
Seed Pack-It.png
DST icon.png
Broken Shell (DST).png
Rocks.png
Blueprint (rare).png
Shell Beach Turf.png

×4

DST icon.png