Buồm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Buồm Lông Vũ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Buồm (Sails)Vật Dụng có trong Thẻ Hàng Hải ở trong bản Don't Starve: Shipwrecked. Tác dụng của nó là tăng tốc độ của Thuyền cho phép Thuyền di chuyển được trong khi nhân vật cầm các đồ khác như Công Cụ, Vũ Khí,... đặc biệt là Nguồn Sáng. Buồm sẽ mất dần độ bền theo thời gian dùng. Có thể dùng Cuộn Kim Khâu để sửa hoàn toàn các loại trừ Cánh Quạt Sắt cần phải dùng Bánh Răng để sửa.

Lưới Rà sẽ chiếm vị trí của buồm ngoài ra thuyền cần có ô trang bị thì mới cắm được buồm (Bè Gỗ, , Ván Lướt,The 'Sea Legs' không có ô trang bị)

Buồm Lá Dừa

Wigfrid Portrait.png
A curiöus sail, but it shall dö.

Wigfrid

Buồm Lá Dừa (Thatch Sail) tăng thêm tốc độ cho người chơi khi dùng Thuyền. Để chế tạo cần 2 Tre, 2 Cành Leo, 4 Lá Dừa và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu hoặc nhận từ Yaarctopus khi trao đổi bằng Cơm Cuộn California. Buồm Lá Dừa tăng tốc độ ít nhất, dễ tạo nhất và có độ bền thấp nhất.

Buồm Vải

WX-78 Portrait.png
INCREASED EFFICIENCY OF WIND HARNESSING CAPABILITIES

WX-78

Buồm Vải (Cloth Sail) tăng thêm tốc độ cho người chơi khi dùng Thuyền. Để chế tạo cần 2 Vải,2 Tre, 2 Dây Thừng và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu hoặc nhận từ Yaarctopus khi trao đổi bằng Súp Mướp Tây Hải Sản. Được làm từ các món dễ tìm, tăng tốc độ tương đối cao, độ bền vừa phải

Buồm Da Rắn

Wilson Portrait.png
Scale it and sail it!

Wilson

Buồm Da Rắn (Snakeskin Sail) tăng thêm tốc độ cho người chơi khi dùng Thuyền. Để chế tạo cần 4 Gỗ, 2 Dây Thừng, 2 Da Rắn và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Phần tăng thêm ở giữa buồm lá và buồm vài nhưng với độ bền cao nhất trong tất cả các loại buồn, là lựa chọn tốt nhất cho những chuyến du hành dài ngày ở trên biển.

Buồm Lông Vũ

Wendy Portrait.png
Those dumb birds sure make a speedy sail.

Wendy

Buồm Lông Vũ (Feather Lite Sail) tăng thêm tốc độ cho người chơi khi dùng Thuyền. Để chế tạo cần 2 Tre 2 Dây Thừng, 2 Lông Doydoy và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó có mức tăng tốc cao thứ 2 nhưng có độ bền thuộc diện thấp nhất như buồm lá. Đề nghị nên nuôi giống Doydoy trước khi giết nó (vì cả thê giới chỉ 2 con) nếu không nó sẽ trở thành mặt hàng giới hạn chỉ chế được một lần, phải sửa bằng Cuộn Kim Khâu.


Cánh Quạt Sắt

Wickerbottom Portrait.png
Now this is boating!

Wickerbottom

Cánh Quạt Sắt (Iron Wind) tăng thêm tốc độ cho người chơi khi dùng Thuyền. Để chế tạo cần 1 Quạt Tuabin, 1 Doodad Điện, 1 Vàng Thỏi và cần Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Tăng tốc độ độ cao nhất với độ bền cao nhất là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du ngoạn nhưng người phải phải cần đánh bại Hải Lốc. Chỉ có thể sửa bằng Bánh Răng, mỗi cái hồi 25% độ bền.

Placeholder.png Bên lề

  • Buồm da rắn được cho từ vào bản Hang Ten.
  • Buồm lông vũ được cho từ vào bản Eye of the Tiger Shark.
  • Cánh quạt sắt được cho từ vào bản Wilbur vs. The Volcano.

Mosquito.png Lỗi

  • Trong mô tả của Buồm Lông Vũ khi xem công thức, "your" bị lỗi chính tả thành "you".

Blueprint.png Thư viện ảnh