Cành Cây

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 on.png
Ui button variant 1 off.png

Woodie Portrait.png
I should build a tiny axe to chop these.

Woodie

Cành Cây (Twig) là một trong những Vật Dụng đầu tiên người chơi thu thập được lúc bắt đầu một game mặc định mới, đồng thời cũng là vật liệu thiết yếu để chế tạo các công cụ, vật dụng hữu ích khác, khiến cành cây trở thành một trong những vật liệu chế tạo chủ chốt trong Don't Starve.

Cành Cây, cùng với Đá LửaCỏ Cắt, là một trong các vật dụng người chơi nên gom nhặt thật nhiều khi mới khởi tạo game.

Người chơi có thể thu lượm Cành Cây từ Cành Con, Bụi Gai, Cây Chuối HangCây Gai. Người chơi có thể thu hoạch và đào lên bằng Xẻng. Cây Gai và Cây Chuối Hang có thể đốn bằng Rìu (hay Rìu Xa Xỉ). Mỗi Cành Con hay Bụi Gai sẽ cho được 1 Cành Cây, và rồi nó vô dụng cho đến khi mọc ra lại sau 4 ngày. Cây Gai cho được 1 Cành Cây, nhưng không mọc lại. Cành Cây đôi khi có thể tìm thấy ngẫu nhiên ở gần Hài Cốt.

Cành Cây không ăn được, nhưng chúng có thể được dùng làm phụ liệu trong nhiều công thức nấu bằng Nồi Hầm và là phụ liệu cần thiết để chế biến Cá Que, Bánh Bột, và Thịt Xiên.

Gift Icon.png DLC

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Cành Cây giờ cũng có thể kiếm bằng Cây Cỏ Lăn, làm chúng 100% khả năng tái tạo thậm chí nếu tất cả Cành Cây và Bụi Gai bị đốt cháy hết. Nó cũng được dùng trong nhiều công thức mới, như Giáo ChiếnÔ Mắt.

Trong bản DLC Shipwrecked, người chơi có thể thu lượm được Cành Cây bằng cách đốn Cây Đước.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, khi đào Quả Thông, Dẻ BulôHạt Cây Trơ Cành sau khi gieo hạt xuống đất, người chơi sẽ nhận được Cành Cây. Khi bị đốn hạ, Cây Trơ Cành cho ra số lượng Cành Cây khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ cây, trừ khi Cây đang ở cuối vòng đời. Đôi khi tự thân Cây Trơ Cành cũng sẽ rớt Cành Cây.

Ngoài ra Cá Sấu Cỏ cũng định kỳ rơi ra cành cây, tương tự như Tắc Kè Cỏ, Cành Cây có thể gắn vào Cần Câu Biển và hoạt động như một Phao Câu Cá. Cành Cây cũng có thể dùng để hồi lại một lượng máu nhỏ cho Bò Lai, hồi lại 2 HealthMeter.png và 9.375 HungerMeter.png.

Cành cây cũng có thể chế tạo bởi Wilson nếu kỹ năng Chuyển Đổi đã được học.

Icon Tools.png Sử dụng

Công Cụ:

Twigs.png
Flint.png
Interface arrow right.png
Axe.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Luxury Axe.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Interface arrow right.png
Pickaxe.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Opulent Pickaxe.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Science Machine.png
Shovel.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Regal Shovel.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Hammer.png
Don't Starve icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Cut Grass.png

×6

Interface arrow right.png
Hammer.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Science Machine.png
Pitchfork.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Science Machine.png
Razor.png
Twigs.png
Twigs.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Jet Feather.png
Alchemy Engine.png
Saddlehorn.png
Twigs.png
Charcoal.png
Jet Feather.png
Science Machine.png
Feather Pencil.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Flint.png
Interface arrow right.png
Machete.png
Shipwrecked icon.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Luxury Machete.png
Shipwrecked icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Science Machine.png
Shears.png
Hamlet icon.png

Nguồn Sáng:

Cut Grass.png
Cut Grass.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Torch.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rope.png
Rope.png
Light Bulb.png
Light Bulb.png
Alchemy Engine.png
Lantern.png
Twigs.png
Twigs.png
Torch.png
Science Machine.png
Boat Torch.png
Shipwrecked icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Empty Bottle.png
Fireflies.png
Science Machine.png
Boat Lantern.png
Shipwrecked icon.png

Sinh Tồn:

Twigs.png
Twigs.png
Cut Grass.png

×6

Interface arrow right.png
Trap.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Silk.png

×4

Science Machine.png
Bird Trap.png
Twigs.png

×4

Cut Grass.png

×4

Science Machine.png
Backpack.png
Twigs.png

×4

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Silk.png

×6

Alchemy Engine.png
Tent.png
Twigs.png

×6

Pig Skin.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Umbrella.png
Twigs.png

×4

Silk.png
Silk.png
Rope.png
Science Machine.png
Bug Net.png
Twigs.png
Twigs.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Fishing Rod.png
Twigs.png

×4

Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Petals.png

×6

Interface arrow right.png
Pretty Parasol.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png

×4

Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Petals.png

×6

Interface arrow right.png
Tropical Parasol.png
Shipwrecked icon.png
Twigs.png

×8

Doydoy Feather.png
Doydoy Feather.png
Manure.png

×4

Alchemy Engine.png
Doydoy Nest.png
Shipwrecked icon.png

Khoa Học:

Twigs.png
Nightmare Fuel.png

×4

Gears.png
Alchemy Engine.png
Divining Rod.png

Lương Thực:

Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Charcoal.png
Charcoal.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Drying Rack.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Charcoal.png

×6

Twigs.png

×6

Science Machine.png
Crock Pot.png

Khoa Học:

Twigs.png
Nightmare Fuel.png

×4

Gears.png
Alchemy Engine.png
Divining Rod.png

Chiến Đấu:

Twigs.png
Twigs.png
Rope.png
Flint.png
Science Machine.png
Spear.png
Pig Skin.png
Twigs.png
Twigs.png
Meat.png
Meat.png
Alchemy Engine.png
Ham Bat.png
Cut Grass.png

×10

Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Grass Suit.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Battle Spear.png
Reign of Giants icon.pngWigfrid Portrait.png
Twigs.png
Dead Swordfish.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Cutlass Supreme.png
Shipwrecked icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Alloy.png
Alchemy Engine.png
Halberd.png
Hamlet icon.png

Kiến Trúc:

Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rope.png
Science Machine.png
Wood Fence.png

×6

Cut Grass.png

×4

Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Hay Wall.png
Twigs.png

×10

Manure.png

×4

Banana.png
Banana.png
Banana.png
Alchemy Engine.png
Prime Ape Hut.png
Shipwrecked icon.png

Trang Phục:

Rabbit.png
Rabbit.png
Twigs.png
Science Machine.png
Rabbit Earmuffs.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Walking Cane.png
Twigs.png

×15

Deerclops Eyeball.png
Bone Shards.png

×4

Alchemy Engine.png
Eyebrella.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Watermelon.png
Alchemy Engine.png
Fashion Melon.png
Reign of Giants icon.png
Twigs.png
Twigs.png
Pig Skin.png
Beard Hair.png
Interface arrow right.png
Shamlet Mask.png
Hamlet icon.pngWebber Portrait.png

Săn Kho Báu

Twigs.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Science Machine.png
Ball Pein Hammer.png
Hamlet icon.png
Twigs.png
Iron Ore.png
Blue Gem.png
Alchemy Engine.png
Magnifying Glass.png
Hamlet icon.png

Công Thức Nấu Chậm

Fishes.png
Twigs.png
Filler.png

×(2)

Crock Pot.png
Fishsticks.png
Chỉ 1 Twigs.png
Meats.png
Twigs.png
Filler.png

×(2)

Crock Pot.png
Kabobs.png
Chỉ 1 Twigs.png. Tối đa 1 Monster Meats.png
Twigs.png
Corns.png
Honey.png
Filler.png
Crock Pot.png
Powdercake.png
Twigs.png
Watermelon.png
Ice.png
Filler.png
Crock Pot.png
Melonsicle.png
Reign of Giants icon.pngKhông Vegetables.png, Meats.png hoặc All Eggs.png
Twigs.png
Banana.png
Ice.png
Filler.png
Crock Pot.png
Banana Pop.png
Shipwrecked icon.pngKhông Meats.png hoặc Fishes.png
Twigs.png
Jellyfish.png
Ice.png
Filler.png
Crock Pot.png
Jelly-O Pop.png
Shipwrecked icon.png

Khác:

Twigs.png
Pig Farmer.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Mosquito.png Lỗi

  • hông thể cho Bò Lai ăn Cành cây do vật phẩm này thiếu thành phần có thể giao dịch. Lỗi này không xuất hiện trong DLC Reign of Giants hoặc trong Don't Starve Together.