Cá Heo Mõm Dài

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


What playful little rubbery blobs.

–Webber

Cá Heo Mõm DàiMob có ở bản Shipwrecked. Một đàn Cá Heo thường xuất hiện ngẫu nhiên ở Biển, mỗi đàn có 12 con. Chúng xuất hiện sau khi tạo thế giới từ 15 tới 16 ngày. Khi bất kỳ thành viên nào trong đàn bị giết, những con còn lại sẽ sinh ra thêm vào Mùa Dịu.

Brain.png Tập tính

Cá Heo Mõm Dài bơi theo bầy và thường ở yên một chỗ. Khi người chơi tiến lại gần, chúng sẽ bám theo một quãng gần, sau đó bơi ngược trở lại. Chúng sẽ tấn công bất kỳ sinh vật thù địch hoặc quái thú nào như Đuối Hôi hay Chó Săn Biển. Webber được tính là Quái nên Cá Heo Mõm Dài sẽ tấn công. Khi trong đàn có con bị giết, những con còn sống sẽ theo người chơi tới địa điểm mới rồi ở lại đó, mặc dù việc di chuyển này thường tốn nhiều thời gian do chúng dễ sa đà vào những thứ dọc đường đi.

Một Cá Heo Mõm Dài sinh ra từ Nhà Cá Heo sẽ xuất hiện vào ban ngày và hoạt động như những Cá Heo không nhà, nhưng sẽ về nhà vào lúc hoàng hôn.

Spear.png Chiến lược

Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Cá Heo Mõm Dài với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Số lần đánh
Vật Phẩm Cá Heo Mõm Dài.png
Old Bell.png Reign of Giants 1 0 0
Obsidian Coconade.png Shipwrecked 1 0 0
Coconade.png Shipwrecked Hamlet icon.png 1 0 0
Spear Gun Obsidian.png Shipwrecked 1 - 1 Charged.png 0 - 0 Charged.png 0 - 0 Charged.png
Gunpowder.png
Harpoon.png Shipwrecked
Blunderbuss.png Hamlet icon.png
1 0 0
Bee Mine.png ≥1 ≥0 ≥0
Spear Gun Battle.png Shipwrecked 1 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png
Spear Gun Spear.png Spear Gun Poison.png Shipwrecked 1 0 0
Obsidian Spear.png Shipwrecked 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Blow Dart.png 1 0 0
Electric Dart.png Don't Starve Together 2 (1 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Dark Sword.png
Glass Cutter.png Don't Starve Together
2 0 0
Cutlass Supreme.png ShipwreckedHamlet icon.png 2 0 0
Tooth Trap.png 2 0 0
Pew-matic Horn.png Hamlet icon.png 3, 3 or 2 0, 0 or 0 0, 0 or 0
Thulecite Club.png 2 0 0
Ham Bat.png 2 - 4 0 - 0 0 - 0
Obsidian Axe.png Shipwrecked 2 - 4 - Charged.png 0 - 0 - Charged.png 0 - 0 - Charged.png
Tentacle Spike.png

Cork Bat.png Hamlet icon.png
Cursed Rounds.png Marbles.pngDon't Starve Together

2 0 0
Slurtle Slime.png 2 0 0
Halberd.png Hamlet icon.png 3 0 0
Morning Star.png Reign of Giants 3 (2 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Bat Bat.png
Battle Spear.png Reign of Giants
3 0 0
Bramble Trap.png Hamlet icon.png Don't Starve Together 3 0 0
Spear.png

Poison Spear.png Peg Leg.pngShipwrecked
Moon Glass Axe.png Gold Rounds.png Don't Starve Together

3 0 0
Trident.png Shipwrecked 3 (1 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png)
PickSlashAxe.png 4 0 0
Machete.png Shipwrecked Hamlet icon.png 4 0 0
Boomerang.png Axe.png Pickaxe.png Brush.png

Tail o' Three Cats.png Malbatross Bill.png Bull Kelp Stalk.png Don't Starve Together
Gold Pan.png Hamlet icon.png

4 0 0
Stalking Stick.png Hamlet icon.png 5 0 0
Eyeshot.png Shipwrecked 5 0 0
Saddlehorn.png Hammer.png Pitchfork.png Shovel.png Walking Cane.png Willow's Lighter.png Torch.png

Telebrella.png Don't Starve
Shears.png Executive Hammer.pngHamlet icon.png
Cactus Spike.png Shipwrecked Whirly Fan.png Driftwood Oar.png Oar.png Slow-Down Rounds.png Pebbles.png Don't Starve Together

6 0 0
Lucy the Axe.png 8 0 0
Bug Net.png Fishing Rod.png

Magnifying Glass.png Hamlet icon.png

24 0 0

Cần 2 lần để đóng băng Cá Heo Mõm Dài bằng Gậy Băng. Cần 1 Tiêu Ngủ để Cá Heo Mõm Dài ngủ.

Prototype.png Mẹo

  • Nếu người chơi biết vị trí của đàn Cá và nghe thấy tiếng báo hiệu sắp bị Chó Săn Biển tấn công thì nên đi thuyền về phía chúng để được bảo vệ.
  • Abigail có thể dễ dàng giết chết toàn bộ một đàn Cá Heo.

Mosquito.png Lỗi

  • Có thể gặp trường hợp xuất hiện Cá Heo Mõm Dài ở trên đất. Lúc này chúng không thể bơi được về Biển, và bị kẹt mãi ở đất liền.

Placeholder.png Bên lề

  • Cá Heo Mõm Dài làm rớt Chai Rỗng chính là một cách chơi chữ với tên của nó.
  • Cái tên Cá Heo Mõm Dài liên qua tới loài vật có ngoài đới thực Cá Heo Mũi Nhọn.

Blueprint.png Thư viện ảnh

<gallery captionalign="center" hideaddbutton="true" navigation="true"> Ballphin Palace Coral Reef.png|Một vài Cá Heo Mõm Dài ở cạnh Nhà Cá Heo. Sleeping_Bottlenose_Ballphin.png|Một Cá Heo Mõm Dài đang ngủ. Frozen_Bottlenose_Ballphin.png|Một Cá Heo Mõm Dài bị đóng băng. Sleeping Ballphin.jpeg|Một đàn Cá Heo Mõm dài ngủ vào ban đêm xung quanh Wilson. Dead Bottlenose Ballphin.png|Một Cá Heo Mõm Dài chết. Bottlenose_Ballphin_Trailer.jpg|Ba Cá Heo Mõm Dài trong Shipwrecked trailer. Glitched_Ballphin.png|Một lỗi khi một Cá Heo Mõm Dài bơi trên bờ.