Cánh Glommer

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cánh Glommer)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.png Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
These would look empirically amazing on a helmet!

Wilson

Cánh Glommer (Glommer's Wings) là một Vật Dụng không phân hủy rơi ra từ Glommer và được sử dụng để chế Chuông Cổ. Nó có thể được tái tạo mỗi đêm Trăng Tròn bằng cách giết Glommer.

Cánh Glommer có thể dùng làm Nhiên Liệu để đốt hay dùng cho Máy Ném Tuyết trong trường hợp người chơi không có Hoa Glommer để làm Chuông Cổ.

Vì Cánh Glommer có thể hóa Tro nếu giết Glommer bằng lửa, khiến việc này rất thiếu khôn ngoan.

Icon Tools.png Công dụng

Glommer's Wings.png
Glommer's Flower.png
Interface arrow right.png
Old Bell.png
Reign of Giants icon.png

Placeholder.png Bên lề