Cửa Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
It opens. And closes sometimes, too.

Wilson

Cửa Gỗ (Wood Gates) là một loại Kiến Trúc khả chế có thể tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc. Nó cần 2 Ván Ép, 1 Dây Thừng và yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Cửa Gỗ có thể đóng và mở bởi người chơi, bằng cách click chuột lên chúng hoặc nhấn Space khi đứng ở gần. Cùng với Hàng Rào, chúng có thể sử dụng để nuôi nhốt một bầy sinh vật. Cửa gỗ có thể bị cháy và cũng có thể bị phá bởi Búa, thứ sẽ trả lại toàn bộ vật liệu tạo ra chúng. Cửa gỗ đặt cạnh nhau sẽ tạo nên một cửa đôi và luôn đóng mở cùng nhau.

Placeholder.png Bên lề

Tạo hình cũ của Cửa Gỗ.
  • Cửa Gỗ được giới thiệu lần đầu tiên trong Don't Starve Together trong cập nhật Cute Fuzzy Animals của bản mở rộng A New Reign. Nó sau đó được thêm vào Don't Starve trong cập nhật Quality of Life.
  • Cửa gỗ đã từng bao gồm cả hai cánh cửa cho đến khi tạo hình của nó được chỉnh sửa để có thể xây thành cửa đôi.
  • Cổng Gỗ sẽ luôn mở vể một hướng, bất kể người chơi đang đứng ở phía nào hoặc chúng được xoay như thế nào khi đặt.

Mosquito.png Lỗi

  • Việc đặt Cửa Gỗ trở thành cửa đôi có thể gặp khó khăn nếu chúng được đặt ở khoảng trống giữa hai đầu hàng rào. Nên dỡ bỏ hàng rào ở một bên và đặt cửa trước.
  • Nhìn bề ngoài, Cửa Gỗ không hoạt động tốt với bất kỳ loại Tường nào. Ở một số góc nhất định, trông chúng như thể đang lở lửng trên tường.

Blueprint.png Thư viện ảnh