Xác Xương Rồng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cactus Flesh)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.png Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
There are still some spines between me and a tasty meal.

Wilson, when examining Cactus Flesh.

Xác Xương Rồng (Cactus Flesh) là một loại Rau Củ được giới thiệu trong bản mở rộng Reign of Giants. Nó có thể thu hoạch từ Xương Rồng với cái giá 6 HealthMeter.png. Ăn sống Xác Xương Rồng, người chơi sẽ mất 5 Tinh Thần và 3 Máu.

Xác Xương Rồng có thể dùng cho rất nhiều công thức Nồi Hầm, nhưng chỉ Sốt Bơ là yêu cầu nó như một nguyên liệu đặc trưng.

Bón Xác Xương Rồng cho Lợn sẽ ép chúng tạo ra Phân.

Mặc Giáp khi thu hoạch Xương Rồng, tùy thuộc vào từng loại giáp, tổn thương có thểm giảm xuống còn tối thiểu 1 HealthMeter.png. Bởi Xác Xương Rồng khi nướng chín sẽ hồi đủ lượng máu bị mất, người chơi có thể lược bỏ hoàn toàn tổn thương.

Bởi Xương Rồng không bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh của Mùa Đông, ta có thể dễ dàng thu hoạch Xác Xương Rồng, nướng chín rồi ăn để hồi lượng Tinh Thần bị mất bởi đêm dài, hay dùng thay cho rau quả trong các công thức Nồi Hầm.

Xác Xương Rồng Chín

Woodlegs Portrait.png
Not bad when it ain't stickin' ye.

Woodlegs, when examining Cooked Cactus Flesh.

Xác Xương Rồng Chín (Cooked Cactus Flesh) kiếm được khi nấu Xác Xương Rồng qua Lửa Trại, Lò Lửa hay Sao Lùn. Nó hồi một lượng Sức Đói bằng với dạng sống, nhưng không gây thiệt hại về Máu, thay vào đó còn hồi 15 SanityMeter.png.

Icon Tools.png Sử dụng

Cactus Flesh.png
Fire Pit.png
Cooked Cactus Flesh.png
Cacti Flesh.png
Pig Icon.png
Manure.png
Moleworm.png
Cactus Flesh.png
Filler.png

×(2)

Crock Pot.png
Guacamole.png