Mũ Thuyền Trưởng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Captain Hat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
The cap of a true boatswoman.

Wickerbottom

Mũ Thuyền Trưởng là vật dụng chế tạo trong Thẻ Hàng Hải có ở bản Shipwrecked. Nó cần 1 Rong Biển, 1 Mảnh Xương và 1 Nón Rơm để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Khi đội, Mũ Thuyền Trưởng giúp Thuyền giảm một nửa mức hư hỏng so khi chèo. Nó không có tác dụng với độ bền bị hỏng do đập vào Sóng hay bị tấn công. Nó cũng không có tác dụng nếu người chơi không lái thuyền. Ngoại từ việc chế tạo, Mũ Thuyền Trưởng còn có thể tìm thấy trong Thùng Hơi Nước và rương kho báu tại Điểm Đánh Dấu X.

Do việc chế tạo tương đối rẻ, Mũ Thuyền Trưởng có thể sử dụng thay thế hoàn toàn việc dùng Bộ Sửa Thuyền hay làm một Thuyền mới, đặc biệt với những cuộc thám hiểm dài hạn khi mà người chơi đi xa hoặc không đủ thời gan để thu lượm tài nguyên cần thiết.

Mũ Thuyền Trưởng có độ bền 2 ngày, và một Cuộn Kim Khâu sẽ hồi đầy độ bền của nó.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Mũ Thuyền Trưởng có thể mua ở Cửa Hàng Mũ với giá 20 Oinc.