Chìa Khóa Vàng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
Fancy.

Walani

Chìa Khóa Vàngmón có thể tìm thấy trong DLC Shipwrecked. Nó có 10% được tặng thưởng từ việc trao đổi với Yaarctopus nếu nó chưa từng kiếm được.

Cùng với Chìa Khóa SắtChìa Khóa Xương, Chìa Khóa Vàng dùng để giải thoát Woodlegs bị nhốt lồng của ông ở trên Núi Lửa.