Chảo Lọc Vàng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
GOLD GATHERING ACCESSORY

WX-78

Chảo Lọc Vàng là Vật Dụng độc quyền trong Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Săn Kho Báu, yêu cầu máy khoa học để tạo mẫu, cần 2 Quặng Sắt và Búa để chế tạo. Nó được sử dụng trên Hồ Lấp Lánh để nhận Bụi Vàng.