Khí Cầu Hỏng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crashed Balloon)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Với Các mảnh vụn được tìm thấy trong thế giới tương hợp với Hamlet., xem Deflated BalloonWicker Basket.

Khí Cầu Hỏng là một đối tượng sinh sản tự nhiên trong DLC Hamlet. Chúng đánh dấu điểm xuất hiện của người chơi và có thể suy ra là người chơi đã bị hỏng khinh khí cầu và rơi lên hòn đảo đầu tiên.

Có 6 bộ phận khác nhau: một Bóng Khí Xì Hơi, một Giỏ Đan, hai Túi Hành Lí, Cờ Vô Dụng và một Túi Cát. Các bộ phận có thể được phá hủy bằng búa để mang lại tương ứng Vải, Ván Ép, Nút Cao Su, một Dao Cạo, một Dây ThừngCát.

Gramophone.png Trích Dẫn Xem Xét

Wheeler Portrait.png
There go all my dreams.

Wheeler

Wilson Portrait.png
A complete basket case.

Wilson

Willow Portrait.png
Well it has a 'W' on it so it must be mine.

Willow

Waxwell Portrait.png
There's a 'W' monogrammed on it. It must be mine.

Maxwell

Warly Portrait.png
Looks like somebody had a party here.

Warly

Wagstaff Portrait.png
Presumably the sand was used as a counterweight.

Wagstaff

Prototype.png Mẹo

Placeholder.png Bên Lề

  • Bóng Khí Xì Hơi và Giỏ Đan có cùng kết cấu với Bóng Khí Xì HơiGiỏ Đan được tìm thấy ở những thế giới tương hợp với Hamlet.
  • Khí Cầu Hỏng có chức năng tương tự như Mảnh Vụn của DLC Shipwrecked.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh