Dịch Glommer

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.png Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
Yep, his slime is slimy too.

Woodie

Dịch Glommer (Glommer's Goop) là vật dụng nhả ra bởi Glommers định kì mỗi 2-4 Ngày hoặc khi chúng bị giết. Có thể sử dụng để làm nhiên liệu cho Lửa (có giá trị tương đương vớp Ván Ép), hoặc cũng có thể tiêu thụ để hồi phục 40 Máu và 9 Sức Đói, nhưng tiêu hao 50 Tinh Thần. Nó cũng có thể được sử dụng làm Phân Bón.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, khi được dùng như Phân Bón, nó cung cấp 8 đơn vị cho mỗi loại Chất Dinh Dưỡng.

Icon Tools.png Sử dụng

Glommer's Goop.png
Taffy.png
Rock Den.png
Glomglom.png
Don't Starve Together icon.png
Glommer's Goop.png
Fig.png
Fig.png
Alchemy Engine.png
Tree Jam.png
Don't Starve Together icon.png
Glommer's Goop.png
Flare.png
Flare.png
Flare.png
Interface arrow right.png
Hostile Flare.png
Don't Starve Together icon.png

Prototype.png Tips