Đá Sa Mạc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Desert Stone)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Is rock for quick trip.

Wolfgang

Đá Sa Mạc là Vật Phẩm chỉ xuất hiện trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó có được bằng cách trao đổi Phục Sức với Kiến Sư Tử và có thể dùng để chế tạo The Lazy Deserter.

Nó cũng có thể được sử dụng bởi người chơi để dịch chuyển bản thân với nhau và sẽ được sử dụng

Để có thể dịch chuyển bằng Đá sa mạc, người chơi phải click phải vào đá trong khi người chơi khác đang sử dụng The Lazy Deserter.

Icon Tools.png Sử Dụng

Desert Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Orange Moonlens.png
Blueprint (rare).png
The Lazy Deserter.png

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Thư viện ảnh