Di Cốt Chị Gái

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
I won't let you fade away, Abigail. Never.

Wendy, examining a fully decorated Sisturn.

Di Cốt Chị Gái (Sisturn) là một Kiến Trúc độc quyền chỉ có thể xây dựng bởi Wendy trong Don't Starve Together. Nó yêu cầu 3 Đá Mài, 3 Ván Ép và 1 Tro để xây dựng.

Di Cốt Chị Gái có thể được trang trí với tối đa 4 Cánh Hoa đặt vào bên trong. Khi được trang trí đầy đủ, nó sẽ tạo ra một vầng hào quang giúp tăng 25 Tinh Thần mỗi phút. Thời gian tăng lượng máu tối đa của Abigail sẽ nhanh hơn gấp 4 lần nếu một Bình Tro đã trang trí đầy đủ được xây dựng trên Thế Giới. Cánh Hoa sẽ dần héo đi và hỏng theo tỉ lệ bình thường ở trên mọi Kiến Trúc này (6 ngày).

Blueprint.png Thư viện ảnh