Lịch sử sửa đổi của “Don't Starve: Reign of Giants”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 26 tháng 11 năm 2021

ngày 18 tháng 1 năm 2020

ngày 6 tháng 1 năm 2020

ngày 15 tháng 7 năm 2017

ngày 27 tháng 3 năm 2016

ngày 8 tháng 2 năm 2016

ngày 30 tháng 1 năm 2016

ngày 29 tháng 1 năm 2016

ngày 28 tháng 1 năm 2016

ngày 8 tháng 1 năm 2016

ngày 6 tháng 11 năm 2015

ngày 4 tháng 11 năm 2015

ngày 19 tháng 10 năm 2015

ngày 9 tháng 10 năm 2015

ngày 18 tháng 9 năm 2015

ngày 14 tháng 9 năm 2015

ngày 6 tháng 9 năm 2015

ngày 31 tháng 8 năm 2015

ngày 30 tháng 8 năm 2015

ngày 17 tháng 8 năm 2015

ngày 16 tháng 8 năm 2015

ngày 28 tháng 5 năm 2015

ngày 5 tháng 2 năm 2015

ngày 31 tháng 1 năm 2015

ngày 20 tháng 1 năm 2015

ngày 19 tháng 1 năm 2015

ngày 8 tháng 1 năm 2015

ngày 7 tháng 1 năm 2015

ngày 25 tháng 12 năm 2014

ngày 24 tháng 12 năm 2014

ngày 27 tháng 11 năm 2014

ngày 22 tháng 11 năm 2014

ngày 20 tháng 11 năm 2014

  • hiệntrước 19:1719:17, ngày 20 tháng 11 năm 2014Amanitadesign thảo luận đóng góp 42.995 byte +42.995 Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox |Box title= Don't Starve: Reign of Giants |image = File:RoG logo.png |imagewidth = 250 |Row 1 title= Developer |Row 1 info= [[Klei Entertainment…”