Cây Gỗ Mục

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Driftwood)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
The sea sucked all the good tree juice out of it.

Woodie

Cây Gỗ Mục (Driftwood) là một đối tượng từ sản độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Chúng được tìm thấy trong Quần Xã Bờ Biển Đá trên Đảo Mặt Trăng nằm giữa Đại Dương.

Cây Gỗ Mục có thể bị chặt bởi Rìu, và nó là một nguồn cung cấp Gỗ Mục MảnhCành Con. Nếu Gỗ Mục cao bị chặt đổ, nó sẽ để lại gốc, gốc có thể được đào lên bằng Xẻng để cho thêm một Gỗ Mục Mảnh nữa.

Placeholder.pngBên Lề

  • Cây Gỗ Mục được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Nhận xét của các nhân vật về một Cây Gỗ Mục cao đã bị chặt
Waxwell Portrait.png
We've chopped it up already.

Maxwell

  • Nhận xét của các nhân vật về một Cây Gỗ Mục cao đang cháy
Webber Portrait.png
It's getting all burned up!

Webber

  • Nhận xét của các nhân vật về một Cây Gỗ Mục cao đã cháy rụi
WX-78 Portrait.png
LOG: OFF

WX-78

Blueprint.png Gallery