Ống Tiêu Nhỏ Giọt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dripple Pipes)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
Its music stirs Mother Nature.

Wickerbottom

Ống Tiêu Nhỏ Giọt là một nhạc cụ chế được giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Ma Thuật. Ống Tiêu Nhỏ Giọt cần 1 Sừng, 2 Nhiên Liệu Ác Mộng, 1 Dây Thừng để chế tạo và yêu cầu một Mũ Cướp Biển Ảo Thuật để nguyên mẫu. Nó có 5 lần dùng, khi sử dụng, Ống Tiêu Nhỏ Giọt tạo ra một cơn mưa nhẹ trong nửa ngày (4 phút), trừ khi đang là Mùa Đông, khi đó nó sẽ tạo một đợt Tuyết rơi nhẹ thay vì mưa.

Blueprint.png Thư viện ảnh