Đống Phân

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dung Pile)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Oh, poop!

Webber

Đống Phân là một đối tượng tự sản trong Hamlet DLC, nó thường được tìm thấy ở quần xã Cỏ Ngọn Cao.  

Mỗi Đống Phân sẽ rơi ra 3 vật phẩm khi đào. Để thu được chúng, người chơi có thể dùng tay không hoặc xẻng:  

  • Nếu dùng tay không: sẽ mất 3 lần để đào toàn bộ Đống Phân và người chơi mất 10 Tinh Thần mỗi lần, tổng cộng 30 tinh thần mỗi đống. 
  • Nếu dùng xẻng: 3 vật phẩm sẽ rơi ra và Đống Phân sẽ được đào hoàn toàn trong 1 lần, người chơi không mất tinh thần. 

Tài nguyên

PhânĐá là 2 vật phẩm phổ biến nhất được tìm thấy từ Đống Phân và 1 trong số chúng luôn có được từ mỗi đống đã đào. Mảnh Xương cũng là một tài nguyên phổ biến. Ít thấy hơn thì là Đá Lửa, Cỏ Cắt hoặc Cành Con.

Đống Phân có thể sản sinh ra Bọ Hung cùng với Hòn Phân của nó, nó sẽ làm Đá và Đá Lửa được tái tạo. Hãy lưu ý rằng: dù lần xuất hiện đầu tiên, Bọ Hung không phá hủy Đống Phân nhưng nếu bị tách hoặc mất đi Hòn Phân của nó, chúng sẽ trở lại Đống Phân, phá húy nó để tạo thành một Hòn Phân mới.

Đống Phân là một đối tượng dễ bắt lửa và sẽ rơi ra Tro nếu bị đốt.

Prototype.png Mẹo

  • Đống Phân được tái tạo chỉ khi BFB xuất hiện, tốt hơn là nên chọn nơi để Đống Phân rơi xuống để có thể kiếm Đá và Phân mọi lúc.
  • Nếu người chơi đào đống phân khi là Wormwood thì sẽ nhận được 10 tinh thần với mỗi lần đào và tổng cộng 30 tinh thần cho mỗi đống.

Blueprint.png Thư viện ảnh