Sữa Điện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Electric Milk)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Milk for muscles!

–Wolfgang

Sữa ĐiệnThực Phẩm Sữa có trong bản mở rộng Reign of Giants. Nó rớt sau khi giết Vôn Dương ở trạng thái sạc điện, ví dụ sau khi nó bị Sét đánh. Sữa Điện có thể dùng luôn hoặc làm nguyên liệu trong các món nấu, ví dụ như Kem.

Là một trong những vật tăng điểm tinh thần cao, giúp tăng 10 SanityMeter.png.

Icon Tools.png Sử dụng

Ice.png
Dairy product.png
Sweetener.png
Filler.png
Crock Pot.png
Ice Cream.png