Cổng Hoa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Florid Postern)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
The vines coil away from my lighter... weird!

Willow

Cổng Hoa là một Kiến Trúc tự nhiên xuất hiện ở chế độ Vô Tận và Sinh Tồn trong Don't Starve Together. Nó là một cánh cổng đánh dấu địa điểm xuất hiện trong một máy chủ. Nếu như máy chủ được cài đặt ở chế độ Vô Tận, người chơi đã chết có thể sử dụng nó để hồi sinh lại và mất đi 25% lượng Sinh lực tối đa (sự giảm trừ này có thể được bù đắp lại bằng cách sử dụng Đạn Tăng Lực).

Cổng Hoa có thể nâng cấp thành Cổng Thiên Thể bằng cách đặt một Bản Thảo Cổng Thiên Thể lên nó và cung cấp 20 Đá Mặt Trăng cùng 1 Thấu Kính Mặt Trăng Tím vào trong.

Cơ chế xuất hiện

Khi một thế giới mới được tạo ra, một Cổng Hoa được tạo ra trong thế giới và trong hang động (nếu nó được kích hoạt). Nó vẫn đứng yên trong suốt trò chơi. Khi một người chơi mới gia nhập máy chủ, không gian của cổng sẽ sáng lên từ từ và sau đó mờ dần và trở lại bình thường, người chơi mới xuất hiện. Tất cả người chơi sẽ xuất hiện từ cổng được tạo ra trong thời gian bắt đầu một thế giới mới. Nếu một người chơi mới xuất hiện vào lúc hoàng hôn hoặc ban đêm, cổng sẽ tạo ra một vòng tròn ánh sáng nhỏ (có cùng bán kính với lửa trại trung bình) tồn tại đến ban ngày, để ngăn chặn cái chết bởi bóng tối.

Cơ chế sinh trưởng

Trong chế độ Vô Tận, trò chơi sẽ kiểm tra xem liệu có bất kỳ người chơi nào trong bán kính hơn 60 ô đất xung quanh Cổng Hoa hay không cứ sau 30 đến 60 giây. Nếu không có người chơi trong bán kính đó, trò chơi sẽ kiểm tra xem liệu có tài nguyên cơ bản nào không trong bán kính hơn 15 ô đất đất xung quanh Cổng Hoa. Các tài nguyên cơ bản mà nó kiểm tra có thể được chia thành bốn loại; Đá Lửa, Cành Cây, CỏDâu Rừng. Trong danh mục đá lửa, chỉ có Đá Lửa. Trong danh mục cành cây có Cành Con, Cây Trơ CànhCành Cây. Trong danh mục cỏ, có Bụi Cỏ, Cỏ, Tắc Kè CỏCỏ Cắt. Trong loại Dâu Rừng có Bụi DâuBụi Dâu Mọng. Nếu không có tài nguyên nào trong danh mục nhất định tồn tại trong bán kính 15 ô, trò chơi sẽ sinh ra một đến ba mục từ danh mục đó trong bán kính.

Placeholder.pngBên lề

  • Cổng Hoa đã thay thế vị trí của Cổng Gian Hội Thẩm khi trò chơi qua giai đoạn Early Access. Dù chúng có chức năng là như nhau dù nhận xét của các nhân vật là khác nhau.
    • Điều này đã được miêu tả trong truyền thuyết khi Charlie biến Cổng Gian Hội Thẩm thành Cổng Hoa ngay sau khi nó được xây dựng, biểu thị triều đại mới của cô trên The Constant.
  • Nếu Cổng Hoa bị xóa bằng Console, người chơi mới vẫn sẽ sinh ra tại vị trí mà cổng được đặt.
  • Trong trò chơi Oxygen Not Included, một trò chơi khác của Klei, âm thanh của cánh cổng được chia sẻ với công trình Space Heater.
  • Theo văn bản thêm cho Cổng Hoa, cánh cổng hoạt động bằng cách kết nối các chiều không gian của những người sống sót.[1]
  • Charlie kể từ A New Reign đã được hiển thị để điều khiển một dạng lửa bóng tối, được phản ánh trong ngọn lửa đen của Cổng Hoa trên các cột của nó. Willow thậm chí còn lưu ý rằng dây leo của Cổng Hoa "cuộn khỏi cô nhẹ hơn" như thể chúng cũng được tạo ra từ ngọn lửa bóng tối.

Mosquito.png Lỗi

  • Nhạc nền của Tàn Tích được phát khi các sự kiện âm nhạc được kích hoạt gần Cổng Hoa trong Hang động.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Lên kết ngoài

  1. Florid Postern Portrait Frame flavor text: "Wilson and Maxwell constructed the first prototype of the Florid Postern, connecting the survivors' dimensions and allowing them to band together."