Gói Phân Trộn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Poop good for heart

Wormwood

Gói Phân Trộn là một vật phẩm đặc biệt dành riêng cho Wormwood trong Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong thẻ Ngón Tay Cái Màu Xanh Lá và yêu cầu 5 Phân, 2 Thối và 1 Tiêu Thạch để chế tạo.

Gói Phân Trộn được sử dụng để hồi máu, hồi 30 Máu sau một hoạt cảnh khi mà Wormwood xoa nó lên mặt và người. Giống những vật phẩm hồi máu, nó có thể sử dụng để hồi máu cho hầu hết mob trong game, trừ Chester và các loại Quái Vật.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Gói Phân Trộn không thể dùng để hồi máu cho những nhân vật khác. Nó có thể được dùng làm nguyên liệu đốt. Cũng có thể được dùng như một loại phân bón siêu cấp giúp khôi phục 3 mức Thuốc tăng trưởng, 4 mức của phân trộn và 3 mức phân chuồng.

Placeholder.png Bên lề

  • Hoạt ảnh sử dụng Gói Phân Trộn không thay đổi tùy thuộc vào việc nó được sử dụng trên nhân vật người chơi hay Mob khác.

Blueprint.png Thư viện ảnh