Gậy Giải Cấu Trúc

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
It appears to rewind time on an object.

Wickerbottom

Gậy Giải Cấu Trúc (Deconstruction Staff) là một vật phẩm có thể chế tạo được tìm thấy trong Thẻ Cổ Xưa. Nó yêu cầu đứng gần Đài Giả Khoa Cổ Đại Đổ Nát và tốn 4 Nhiên Liệu Ác Mộng, 2 Gỗ Sống và 2 Ngọc Lục để chế tạo. Nó cũng có thể rơi ngẫu nhiên từ Đài Giả Khoa Cổ Đại khi bị đập bằng Búa, Thuốc Nổ, v.v. Giống như tất cả các vật phẩm từ Thẻ Cổ Xưa, Gậy Giải Cấu Trúc không thể được tạo mẫu và chỉ có thể được chế tạo trong phạm vi của một Đài Giả Khoa Cổ Đại.

Khi được sử dụng trên một kiến trúc hoặc vật dụng, Gậy Giải Cấu Trúc sẽ trả lại 100% nguyên liệu cần thiết để chế tạo vật dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng trên một Vật phẩm, Gậy sẽ trả lại 100% vật liệu bằng độ bền còn lại, được làm tròn. Nếu Đá Quý được sử dụng trong quá trình chế tạo, chúng sẽ không được trả lại và thay vào đó sẽ luôn "vỡ". Với mỗi lần sử dụng Gậy, Nhân Vật sẽ mất 20 SanityMeter.png và Gậy sẽ mất 20% Độ Bền.

Sử dụng gậy lên Nhà Lợn, Chòi Thỏ, Lồng Chim hoặc Bẫy Chim sẽ loại bỏ bất kỳ sinh vật nào còn trong đó. Khi được sử dụng trên Bù Nhìn Thịt, nó sẽ không khôi phục 30 HealthMeter.png (40 HealthMeter.png trong Don't Starve Together ) cho đến khi người dùng chết hoặc được cứu và thoát.

Vì Ngọc Lục không thể tái tạo trong trò chơi cơ bản, nên chỉ có thể chế tạo một số lượng giới hạn Gậy Giải Cấu Trúc.

Gift Icon.png Downloadable Content

Trong DLC Reign of Giants, người chơi có cơ hội nhỏ (0,02%) tìm thấy Ngọc Lục bên trong Cây Cỏ Lăn, do đó làm cho Gậy Giải Cấu Trúc có thể được tái tạo .

Trong DLC Hamlet, Gậy Giải Cấu Trúc là một trong hai vật phẩm có thể phá hủy vĩnh viễn Nhà Phố, Cửa Hàng Lợn, Tháp Canh Gác, Trang Trí Bãi Cỏ, Tỉa Cắt Phức TạpRào Cây không thể bị phá hủy bằng Búa. Cái kia là Búa Hành Pháp.

Prototype.png Mẹo

  • Vì Ngọc Lục rất hiếm nên cách sử dụng tốt nhất cho Gậy Giải Cấu Trúc là Vật phẩm hoặc Công trình yêu cầu nguyên liệu rất hiếm hoặc không thể tái tạo (ví dụ: vật phẩm từ Cổ vật hoặc Thẻ Ma Thuật).
  • Một số vật phẩm được tạo ra bằng cách sử dụng một thành phần không thể tái tạo duy nhất (ví dụ: Sáo Thần) có thể được giải cấu trúc và chế tạo lại để kéo dài thời gian sử dụng, vì gậy sẽ luôn trả lại ít nhất một trong những vật liệu không phải đá quý đã sử dụng.
  • Không thể sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc trên Tường hoặc Pháo Mắt đã được đặt.
  • Gậy Giải Cấu Trúc không tính đến các bổ trợ trong công thức cho phép sử dụng ít nguyên liệu hơn yêu cầu, tức là đặc quyền của Bùa Kết Cấu. Vì các vật phẩm thủ công của Bùa Kết Cấu chỉ với một nửa chi phí và gậy sẽ trả lại nguyên vật liệu cho toàn bộ chi phí, nên bạn có thể lấy lại nhiều nguyên liệu hơn những gì đã thực sự sử dụng.
    • Có thể sử dụng Bùa Kết Cấu để chế tạo 5 Giáp Thulecite với giá 15 Thulecite, sau đó sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc trên 5 Bộ giáp Thulecite đó để nhận lại 30 Bộ giáp Thulecite với lợi nhuận là 13 Thulecite (Amulet có giá 2 Thulecite). Làm điều này nhiều lần giúp bạn có thể thu thập một lượng lớn Thulecite không thể tái tạo từ một vài Viên ngọc lam.
  • Sử dụng Bùa Kết Cấu để tạo ra gậy là cách sử dụng Đá quý lam hiệu quả.
  • Trong DLC ​​Reign of Giants, sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc trên các Cấu trúc bị cháy vẫn sẽ trả lại 100% nguyên liệu của chúng.
  • Sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc trên một vật phẩm từ một công thức cung cấp nhiều bản sao của vật phẩm đã nói (ví dụ: Đất hoặc Tường) sẽ trả lại vật phẩm chính + một phần của công thức. Ví dụ: giải cấu trúc 1 Gạch Đóng Vảy sẽ trả về 1 Vảy và 1 Đá Mài.

Blueprint.png Thư viện ảnh

zh:拆解魔杖