Gỏi Hoa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Gỏi Hoa)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.png Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Is not spinach, but maybe still work!

Wolfgang

Gỏi Hoa (Flower Salad)Thực Phẩm được giới thiệu trong bản mở rộng Reign of Giants. Được nấu từ Nồi Hầm khi dùng ít nhất 1 Hoa Xương RồngRau Quả với giá trị tối thiểu là 1.5 hoặc hơn. Cần 10 giây để hoàn thành.

Dùng 1 Nhân Sâm có thể tạo ra Súp Nhân Sâm. Công thức Gỏi Hoa không chấp nhận Trái Cây, Phẩm Thịt, Phẩm Trứng, Đồ Ngọt hay Cành Cây, vậy nên chỉ có thể cho thêm 1 rau củ hoặc dùng Nước Đá, Cánh Bướm hoặc Dẻ Bulô làm phụ gia mà thôi.

Điều kiện

  • Yêu cầu: Cactus Flower.png
  • Yêu cầu: Vegetables Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Fruits Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Meats Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Eggs Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Twigs.pngSweetener.png

Icon Science.png Công thức

Cactus Flower.png
Vegetables.png

×(≥ 1.5)

Filler.png
Crock Pot.png
Flower Salad.png

Ví dụ

Cactus Flower.png

×(3)

Cactus Flower.png
Crock Pot.png
Flower Salad.png
Cactus Flower.png
Cacti Flesh.png
Mushrooms.png
Carrots.png
Crock Pot.png
Flower Salad.png
Cactus Flower.png
Pumpkins.png
Corns.png
Eggplants.png
Crock Pot.png
Flower Salad.png
Cactus Flower.png

×(3)

Mandrake.png
Crock Pot.png
Flower Salad.png
50% tạo ra Súp Nhân Sâm
Cactus Flower.png
Cacti Flesh.png

×(2)

Ice.png
Crock Pot.png
Flower Salad.png

Icon Tools.png Công dụng

Flower Salad.png
Moon Moth.png
Rock Den.png
Mothling.png
Don't Starve Together icon.png

Prototype.png Mẹo

  • Gỏi Hoa có thể nấu từ Hoa Xương Rồng, Xác Xương Rồng và Nước Đá. Cả 3 nguyên liệu này đều có thể tái tạo và có tại quần xã Sa Mạc.
  • Trong Don't Starve Together Gỏi Hoa được chế tạo vì hiệu ứng hồi Máu hơn là để hồi tinh thần hay sức đói, rất có lợi cho người chơi cần tiếp tế máu để chiến đấu Kiến Sư Tử vì nó chỉ xuất hiện vào mùa hè như Hoa Xương Rồng.