Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Waxwell Portrait.png
It's a piece of wood. What more is there to say?

Maxwell

Gỗ (Logs) là vật liệu xây dựng cơ bản có nhiều mục đích. Gỗ có thể Tinh Chế thành Ván Ép, mà mở ra nhiều tính năng xây dựng phức tạp hơn.

Gỗ rớt ra từ Thường Xanh, Nấm Cây, Cây Chuối Hang sau khi đốn ngã bằng Rìu. Cây càng lớn, Gỗ rớt ra càng nhiều. Thường Xanh có 3 kích cỡ, mà sẽ cho ra 1, 2 hoặc 3 Gỗ tùy vào kích thước.

Gốc cây sau khi chặt Thường Xanh và Nấm Cây có thể đào lên bằng Xẻng để kiếm thêm một Gỗ nữa. Cây Gai cũng có cơ hội rớt ra Gỗ và cũng cho một Gỗ khác khi đào lên.

Woodie, khi trong dạng Ma Hải Ly, có thể ăn Gỗ để bù đắp Đồng Hồ Gỗ của ông.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Wilson có thể chế tạo Gỗ thông qua kỹ năng Chuyển Đổi.

Gift Icon.png DLC

Gỗ trong Shipwrecked DLC.
Gỗ trong Hamlet DLC.

Trong Reign of Giants DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dẻ Bulô. Một phương pháp khai thác Gỗ hiệu quả trong DLC này là triệu hồi Chân To và để nó dậm lên một rừng Thường Xanh hay Cây Dẻ Bulô trồng.

Trong Shipwrecked DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Dừa, Cây Nhiệt Đới, cũng nhận được khi quay Máy Giật Xèng ra 3 hình Cà Rốt. Gỗ có màu đậm hơn trong DLC này.

Trong Hamlet DLC, Gỗ cũng rớt từ Cây Nhiệt Đới Ẩm, Cây Tràm Trà, cũng có nhận được từ việc dùng Búa đập Vại Cũ. Gỗ có màu sắc nhạt hơn trong DLC này.

Icon Tools.png Sử dụng

Công Cụ:

Log.png

×10

Steel Wool.png

×4

Rabbit.png

×4

Alchemy Engine.png
War Saddle.png
Log.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Pocket Scale.png
Don't Starve Together icon.png


Nguồn Sáng:

Log.png
Log.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Interface arrow right.png
Campfire.png
Log.png
Log.png
Rocks.png

×12

Interface arrow right.png
Fire Pit.png
Log (Shipwrecked).png
Log (Shipwrecked).png
Limestone.png
Limestone.png
Sand.png
Sand.png
Alchemy Engine.png
Chiminea.png
Shipwrecked icon.png
Log (Shipwrecked).png
Log (Shipwrecked).png
Log (Shipwrecked).png
Obsidian.png

×8

Alchemy Engine.png
Obsidian Fire Pit.png
Shipwrecked icon.png


Hàng Hải:

Log (Shipwrecked).png

×6

Cut Grass.png

×4

Interface arrow right.png
Log Raft.png
Shipwrecked icon.png
Log (Shipwrecked).png

×5

Gunpowder.png

×4

Coconut.png

×6

Science Machine.png
Boat Cannon.png
Shipwrecked icon.png
Log (Shipwrecked).png

×4

Rope.png
Rope.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Alchemy Engine.png
Snakeskin Sail.png
Shipwrecked icon.png
Log (Shipwrecked).png

×4

Limestone.png

×6

Tar.png

×6

Interface arrow right.png
Sea Yard.png
Shipwrecked icon.png


Lương Thực:

Log.png

×4

Manure.png

×4

Cut Grass.png

×8

Science Machine.png
Basic Farm.png
Don't Starve icon.png
Log.png

×4

Bone Shards.png
Bone Shards.png
Manure.png
Manure.png
Manure.png
Alchemy Engine.png
Bucket-o-poop.png
Reign of Giants icon.png


Khoa Học:

Rocks.png

×4

Log.png

×4

Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Science Machine.png


Chiến Đấu:

Log.png

×8

Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Log Suit.png
Log.png
Rope.png
Hound's Tooth.png
Alchemy Engine.png
Tooth Trap.png


Tinh Chế:

Log.png

×4

Science Machine.png
Boards.png


Khác:

Log.png
Interface arrow right.png
Oar.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Log.png
Stinger.png
Interface arrow right.png
Boat Patch.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Tackle Receptacle.png
Wooden Ball Bobber.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Log.png
Black Flag.png
Blueprint (rare).png
Moon Quay Pirate Banner.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Log.png
Blueprint (rare).png
Dock Piling Kit.png
Don't Starve Together icon.png
Log.png
Log.png
Trusty Tape.png
Nitre.png
Nitre.png
Interface arrow right.png
Winona's Generator.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png
Log.png
Log.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Interface arrow right.png
Kitschy Beaver Idol.png
Don't Starve Together icon.pngWoodie Portrait.png
Log.png
Marble.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Masonry Oven.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông
Log.png
Mourning Glory.png
Interface arrow right.png
Unyielding Draught.png
DST icon.pngWendy Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Khi Wilson xem xét, anh sẽ nói "It's big, it's heavy, and it's wood" ("Nó thật to, nó thật nặng, và nó là gỗ,") liên quan đến bài hát Gỗ trong chương trình Ren and Stimpy.

Mosquito.png Lỗi

  • Thực tế có hai loại gỗ trong Hamlet DLC ("Gỗ Rừng Mưa" và "Gỗ Cây Trà"). Vì một vài lý do, Biểu tượng gỗ trong hành trang là Gỗ Cây Trà thay vì Gỗ Rừng Mưa từ cập nhật ngày 18/03/2019; điều này giải thích tại sao gỗ trong hành lý lại khác so với gỗ đặt trên mặt đất. Biểu tượng mặc định của Gỗ Rừng Mưa đã bị xóa mà không có lý do.

Blueprint.png Thư viện ảnh