Giáp Thulecite

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Định hướng: Vật DụngĐồ Chế TạoGiáp

Thulecite meshes so
well with nightmare fuel.

–Maxwell

Giáp Thulecite là Giáp mặc tạo ở thẻ Cổ Xưa. Tạo ra từ 6 Thulecite, 4 Nhiên Liệu Ác Mộng và cần Đài Giả Khoa Cổ Đại nguyên vẹn để tạo mẫu. Có 1800 độ bền và hấp thụ 90% lực sát thương, đồng thời tăng 3.3 Tinh Thần mỗi phút.

Có 33% tìm thấy từ Rương Văn Hoa thu được sau khi giết Quản Thần Cổ Đại.

Tương tự như Giáp Gỗ, nó cũng phát ra âm thanh nhỏ khi người chơi di chuyển.

Prototype.png Mẹo

  • Mặc để tăng tinh thần không làm giảm độ bền như các loại Trang Phục khác, cho phép người chơi tăng tinh thần vô hạn.

Blueprint.png Thư viện Ảnh