Giấy Sáp

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
ENVIABLY WATERPROOF

WX-78

Giấy Sáp (Wax Paper) là một Vật Dụng khả chế, có thể tìm thấy trong Thẻ Tinh Chế. Nó yêu cầu 1 Sáp Ong và 1 Giấy Cói để chế tạo, và một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó có thể sử dụng để chế tạo Giấy Gói. Khi gỡ Bọc Gói, Giấy Sáp sẽ được trả lại.

Trong khi Bánh Mật không thể tái tạo trong Don't Starve, số lượng Giấy Sáp có thể chế tạo sẽ bị hạn chế.

Trong Don't Starve Together, Giấy Sáp có thể tái tạo khi mà Bánh Mật có thể tái tạo từ Tổ Ong Khổng LồOng Chúa. Ngoài ra, sau khi tiêu diệt Klaus, người chơi có thể dùng Gạc Hươu để mở Túi Chiến Lợi Phẩm và nhận được 4 Gói Bọc, thứ sẽ trả lại 1 Giấy Sáp khi được gỡ ra.

Icon Tools.png Sử dụng

Wax Paper.png
Rope.png
Blueprint.png
Bundling Wrap.png

Placeholder.png Bên lề