Tổ Ong Khổng Lồ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Gigantic Beehive)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Waxwell Portrait.png
I don't see what all the buzz is about.

Maxwell

Tổ Ong Khổng Lồ (Gigantic Beehive) là một Kiến Trúc được tạo ra một cách tự nhiên ở bản Don't Starve Together, được giới thiệu ở bản A New Reign. Nó có thể được tìm thấy ở Đồng Cỏ và ở gần các Tổ Ong khác. Nó trông giống tổ ong bình thường, nhưng rất to. Ong Chúa sống ở trong này, và đập nó nhiều lần sẽ làm Ong Chúa xuất hiện

Có một ít Mật chảy ra ở cái lổ của tổ ong, và đập Tổ Ong Khổng Lồ hai lần sẽ thu nhỏ kích cở của dòng chảy và rơi 1-2 Mật Ong và đôi khi rơi 1 Bánh Mật trên mặt đất. Có thể làm như thế nhiều lần cho đến khi dòng chảy của mật ong hết. Mỗi 5 Ngày, mật ong sẽ chảy ra ngoài một ít, và có thể đập tiếp để lấy mật.

Khi bị phá hủy, Tổ Ong Khổng Lồ sẽ rất giống thảm Bánh Mật , và không thể bước qua. Nó sẽ tái tạo trong 1 mùa.

Blueprint.png Thư Viện