Đất Phân Dơi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Guano Turf)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walter Portrait.png
A patch of... underground.

Walter

Đất Phân Dơi (Guano Turf) là loại Đất có được khi đào Đất Phân Dơi bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Thường có ở Măng ĐáĐồng Bằng Đá dưới Hang Động.

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, Quạ là loại Chim duy nhất xuất hiện trên vùng đất này.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Phân Dơi có thể chế tạo thêm với 2 Phân Dơi khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Blueprint.png Thư viện ảnh