Hang Bồ Câu Rồng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Work out? Why bother.

–Walani

Hang Bồ Câu RồngKiến Trúc tự sản nằm trong bản mở rộng Shipwrecked. Chúng tìm thấy trong Núi Lửa, và sinh ra Bồ Câu Rồng. Nó cũng có thể chế tạo bằng 1 Tim Bồ Câu Rồng, 5 Đá và 4 Đá Vỏ Chai, cũng như cần một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Hang Bồ Câu Rồng không thể đập, nhưng có thể bị phá hủy bằng cách dùng chất nổ, như Thuốc Nổ hay Lựu Dừa.

Chúng có thể chứa 3 đến 4 Bồ Câu Rồng cùng lúc, suốt ngày, mỗi 30 giây một con sẽ rời Hang; vào hoàng hôn, tất cả sẽ trở về. Nếu một Bồ Câu Rồng chết, mất 2 phút để Hang tái tạo nó.

Blueprint.png Thư viện Ảnh