Sừng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Horn)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
The lumbering mammal dropped this horn.

Wickerbottom

Sừng là một món giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó có 33% cơ hội rớt ra khi giết một Bò Lai Nước. Sừng có thể dùng để chế Nón Tra SừngỐng Tiêu Nhỏ Giọt.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Sừng có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 5 Oinc.

Icon Tools.png Sử dụng

Horn.png
Seashell.png

×4

Rope.png
Alchemy Engine.png
Horned Helmet.png
Horn.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Rope.png
Prestihatitator.png
Dripple Pipes.png

Placeholder.png Bên lề

  • Sừng rất giống với cách sử dụng của Sừng Bò Lai mà kiếm được bằng cách giết Bò Lai. Cả hai món đều dùng để chế vật trang bị đầu và sử dụng như là một phần của nhạc cụ chơi được.