Tạo Hình Bí Ẩn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Inviting Formation)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
Something inside is calling for me.

Willow


Các Tạo Hình Bí Ẩn là những đối tượng sinh sản tự nhiên độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Một trong mỗi loại sẽ sinh sản trên Đảo Mặt Trăng.

Chúng có thể được khai thác để thu được các mảnh khác nhau của Đài Thiên Tinh.

Placeholder.png Bên Lề.

  • Tạo Hình Bí Ẩn được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.