Dâu Mọng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Juicy Berries)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
Delightfully sweet with a subtle hint of tartness.

Maxwell, when examining Juicy Berries.

Dâu Mọng (Juicy Berries) là một loại hoa quả độc quyền của Don't Starve Together, có thể lấy từ Bụi Dâu Mọng. Thu hoạch một Bụi Dâu Mọng sẽ cho ra 3 Dâu Mọng, mà sẽ rơi xuống mặt đất và cần được nhặt lên.

Dâu Mọng Rang

Wilson Portrait.png
Better eat them before they spoil!

Wilson, when examining Roasted Juicy Berries.

Dâu Mọng Rang (Roasted Juicy Berries) là phiên bản nấu chín của Dâu Mọng bằng cách sử dụng Lửa Trại, Lò Lửa, hoặc Sao Lùn. Đối với Dâu Mọng chưa chín, Dâu Mọng Rang hồi lại nhiều sức đói và máu hơn Dâu Rừng Rang bình thường, nhưng lại hỏng nhanh hơn.

So với Dâu Rừng thường, Dâu Mọng hồi lại nhiều hơn 33% sức đói và hồi 1 máu, và nhiều hơn 50% sức đói và hồi 2 máu Khi được nấu chín, nhưng nó cũng hỏng nhanh hơn 3 lần.

Dâu Mọng có thể được sử dụng trong các công thức nấu chậm của Nồi Hầm giống như Dâu thường. Gà Tây sẽ ăn Dâu Mọng từ Bụi Dâu Mọng hoặc đặt dưới đất như Dâu Rừng.

Icon Tools.pngSử dụng

Juicy Berries.png
Cooking.png
Roasted Juicy Berries.png
All Juicy Berries.png
Pig Icon.png
Manure.png
All Juicy Berries.png
Eggs.png
Butter.png
Filler.png
Crock Pot.png
Waffles.png
All Juicy Berries.png
Roasted Birchnut.png
Fruit.png
Filler.png
Crock Pot.png
Trail Mix.png
Phụ gia không thể là Phẩm Thịt, Phẩm Trứng hoặc Phẩm Sữa

Prototype.png Mẹo

  • Vì Dâu Mọng hỏng nhanh hơn gấp 3 lần Dâu Rừng, chúng là nguồn phân bón tốt dưới dạng Thối
  • Khi làm các trang trại Dâu Mọng, vì trái cây hư hỏng ở một tốc độ nhanh hơn, có thể để lại những quả trên bụi cây và thu hoạch chúng khi nào cần. Các quả mọng sẽ không bị hỏng trong khi trên bụi cây.

Placeholder.pngBên Lề

  • Mặc dù có một phiên bản Dâu mọng bị nhiễm Dịch Bệnh trong các tệp tin trò chơi, mặc dù các Bụi Dâu Mọng bị bệnh thả ra Thối.

Blueprint.png Thư viện ảnh