Kính Hồng Ngoại

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
I do hope to catch a glimpse of the night creature with these.

Wagstaff, when examining the Infroggles

Kính Hồng Ngoại là một loại đặc biệt khả chế dành riêng cho Wagstaff. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Thợ Hàn và yêu cầu 1 Kính Cận, 1 Doodad Điện và 2 Đuốc để chế tạo. Khi trang bị cho Wagstaff, chiếc kính này sẽ giúp xóa bỏ nhược điểm cận thị của ông ấy, làm cho tất cả những sinh vật sống phát ra ánh sáng màu hồng (ngoại trừ những động vật máu lạnh như Rắn, Quái Đồng HồSinh Vật Ảo Ảnh). Nếu những nhân vật khác đeo chiếc kính này, tầm nhìn của họ sẽ trở nên mờ ảo và hiệu ứng hồng ngoại sẽ không hoạt động.