Thịt Xiên (Kabobs)

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Kabobs)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Chiếc que thật sự làm tăng hương vị cho món ăn.

–Woodie

Thịt Xiên (Kabobs) là Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng ít nhất 1 Phẩm Thịt và 1 Cành Cây. Cần 40 giây để hoàn thành. Thêm nhiều hơn 1 Thịt Quái sẽ tạo ra Dịch Ướt, trong khi thêm bất kỳ Phẩm Cá nào sẽ tạo ra Cá Que.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Thịt xiên giúp tăng nhiệt độ của người chơi lên 40 trong vòng 15 giây sau khi ăn.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Twigs.png (tối đa 1)
  • Yêu cầu: Meats Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Fishes Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Mandrake.pngMoleworm.png

Icon Science.png Công thức

Meats.png
Twigs.png
Filler.png

×(2)

Crock Pot.png
Kabobs.png

Ví dụ

Monster Meats.png
Twigs.png
Berry.png

×(2)

Crock Pot.png
Kabobs.png
Morsels.png
Twigs.png
Berry.png

×(2)

Crock Pot.png
Kabobs.png
Morsels.png
Twigs.png
Monster Meats.png
Honey.png
Crock Pot.png
Kabobs.png
Morsels.png
Twigs.png
Ice.png

×(2)

Crock Pot.png
Kabobs.png
Reign of Giants icon.png

Icon Tools.png Công dụng

Kabobs.png
Pig Icon.png
Manure.png

Prototype.png Mẹo

  • Thay thế cành cây với gần như tất cả các loại thực phẩm khác sẽ nấu được Thịt Viên, cung cấp lượng MáuTinh Thần tương tự nhưng nhiều hơn 25 Sức Đói, trong khi món này chín nhanh hơn 25 giây so với Thịt Xiên.
  • Thịt Xiên tốt nhất nên được nấu khi người chơi có nhiều thịt, thời gian, và có lẽ là cả Nồi Hầm, cũng như cần số lượng lớn các nguyên liệu bổ sung.
  • Ví dụ: 2 Thịt Viên có thể được nấu với 2 Thịt Quái và 6 nguyên liệu bổ sung, cung cấp 125 HungerMeter.png, 10 SanityMeter.png và 6 HealthMeter.png. 3 Thịt Xiên có thể được nấu từ ngần đó nguyên liệu, cộng thêm 3 Cành Cây và một Thịt Quái nữa, giúp hồi lại 112.5 HungerMeter.png, 15 SanityMeter.png và 9 HealthMeter.png.
    • Lợi ích về Máu và Tinh Thần là không chênh lệch đáng kể nên cần cân nhắc tùy thuộc vào nguồn cung (thường là phải rất dồi dào). Thịt Xiên sẽ tốn 40 giây so với 15 giây của Thịt Viên, nên cần có thêm một vài Nồi Hầm để nấu song song.

Placeholder.png Bên lề

  • Các kí tự đúng chính tả cho "Kabobs" là "Kebabs".